REFERENCES

Chemie

Diox Forte wordt gebruikt om de reactoren te reinigen tussen 2 batchen door.  Er wordt ook Diox Forte toegevoegd aan het spoelwater waarmee de recipiënten vóór het afvullen worden gespoeld.  De gebruikte concentratie is 2,5 ppm.  Het resultaat is zeer tevredenstellend en het bedrijf kan terecht zijn ‘100 % pathogenen vrij’-politiek verdedigen.

Chemie

Opslagtanks ondergaan tussen 2 batchen door een reinigingsprocedure met als laatste stap een desinfectie met Diox Forte.  Vroeger werd Javel gebruikt omdat dit bedrijf het ook als grondstof gebruikt maar met corrosie in de piping en regelmatige vervanging ervan als gevolg.  Het gebruik van Diox Forte heeft deze kost geannuleerd.

Chemie

Afvullijnen ondergaan een spoelprocedure tussen 2 batchen door.  De laatste stap is een desinfectie met Diox Forte aan 2,5 ppm.  Een buffertank wordt op specs gebrachte, manueel gecontroleerd en ingezet.

VOEDING

RO + condenswater wordt gedesinfecteerd met Diox Forte.  Het water wordt gedesinfecteerd vóór de opslag in tanks en bij het verlaten van de tanks naar de productie.  In totaal tot 400 m³/uur.

De klant heeft voor Diox Forte gekozen omwille van de kracht van chloordioxide in combinatie met de weinige desinfectienevenwerkingen.

De aanmaak van Diox Forte gebeurt via een EaysDis F500

 

VOEDING

RO water vindt zijn hergebruik in het bedrijf als reinigingswater.  Dagelijks wordt er 275 m³ water ontsmet alvorens het verdeeld wordt over 14 circuits via een collector.

VOEDING

WZI-effluent wordt opgeslagen in een buffertank die continu op een concentratie van 0.2 ppm ClO2 wordt gehouden via recirculatie.  Een ClO2 inline sensor meet op continue basis het residueel gehalte Diox Forte en stuurt automatisch de doseerpomp aan.  Het water wordt hergebruikt als reinigingswater in de productieruimte.

VOEDING

Binnenkomend stadswater wordt bijkomend ontsmet.  Het vleesverwerkend bedrijf wil geen enkel risico op mogelijke besmetting via het water en tegelijk zijn leidingnetwerk biofilm vrij houden.

VOEDING

Ad hoc ontsmetting van leidingnetwerk in een groentenverwerkend bedrijf.  Binnen de week wordt het leidingnetwerk gedesinfecteerd terwijl productie verder draait aan 1000 m³ per dag.

VOEDING

Meat processing company: disinfection of cold water + continuous disinfection of

warm/hot water in the ring circuit

gezondheidszorg

Ad hoc ontsmetting van oud leidingnetwerk met hardnekkige legionella besmetting.  Kinderopvang voor 65 kinderen met douches na 1 week negatieve testen op alle analyses.

 

brouwerijen

Veel brouwerijen gebruiken Diox Forte om brouwwater te desinfecteren om contaminatie van het brouwproces te vermijden en zo controle te hebben over alle factoren van het brouwproces.

varkens

Een vleesvarken heeft ongeveer 2100 l water nodig om op te groeien.  Desinfectie met Diox Forte zorgt voor minder opname van pathogenen met minder medicatie en een beter metabolisme tot gevolg.

 

pluimvee

Water is essentieel maar wordt vaak over het hoofd gezien.  Water speelt een rol in elk aspect van het metabolisme.  Bij normale temperaturen consumeert pluimvee dubbel zo veel water als voedsel.  Bij hoge temperaturen kan dit tot het viervoudige gaan.  Om gezond te blijven, moet pluimvee voldoende water van gezonde kwaliteit beschikbaar hebben.

 

RUNDVEE

Water is uitermate belangrijk voor rundvee.  50 tot 80 % van het gewicht wordt bepaald door water.  Rundvee dient ten allen tijde toegang te hebben tot kwaliteitsvol water.  Wanneer de kwaliteit van het water onvoldoende is, zal niet alleen de wateropname verminderen maar als gevolg daarvan ook de voedselopname.  Het vee zal dehydrateren en de melkproductie en zelfs andere lichaamsfuncties kunnen stilvallen.