EN

FR

DE

NL

EN

FR

DE

NL

EN

FR

DE

NL

 

AGRO

Dieren drinken grote hoeveelheden water.  Ze hebben het nodig voor een aantal belangrijke functies zoals de regeling van hun lichaamstemperatuur, opname en verteren van nutriënten, ontlasting,...

lees meer

Industrie

Bedrijven hebben vaak grote hoeveelheden water nodig.  Ze kunnen gebruik maken van stadswater, boorputwater, hemelwater en effluent van de waterzuivering.  Al deze stromen hebben (in meer of mindere) mate nood aan continue desinfectie om te kunnen aangewend worden als proceswater of reinigingswater.

lees meer

legionella

Legionella pneumophila is een bacterie die zich (in beperkte mate) in water bevindt en onder bepaalde omstandigheden (stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 60°C en de aanwezigheid van biofilm) gemakkelijk en exponentieel kan toenemen.

 

lees meer

Gemeenschap

 

Drinkwaterproductie bestaat uit een aantal stappen waaronder coagulatie, flocculatie, sedimentatie, filtratie en desinfectie.  Desinfectie is nodig om de resterende pathogenen af te doden

lees meer

REFERENTIES

  Chemie

  Voeding

  Gezondheidszorg

  Brouwerijen

  Agro

 

Wij hebben enkele toepassingen van Diox Forte opgesomd.

Dit illustreert het mogelijke gebruik van Chloordioxide