APPLICATIONS

AGRO

Water is essentieel voor dieren.  Ze drinken er grote hoeveelheden van.  Aquatische dieren leven er zelfs in.  Ze hebben het nodig voor een aantal belangrijke functies zoals de regeling van hun lichaamstemperatuur, opname en verteren van nutriënten, ontlasting,...   De kwaliteit van het water heeft  maw een directe invloed op hun gezondheid en bijgevolg ook op de productie rentabiliteit.

 

Met Diox Forte voorziet U uw dieren van pathogeen-vrij water, of het nu om te drinken is of om in te groeien.

 

Een optimale drinkwaterontsmetting met Diox Forte, biedt volgende voordelen :

 

Veeteelt :

 • Er worden geen pathogenen opgenomen via het drinkwater (minder medicatie nodig)
 • Diox Forte verbetert de geur en smaak van het drinkwater waardoor er meer gedronken wordt.
 • Biofilm wordt gemakkelijk verwijderd en nieuwe biofilm kan zich niet ontwikkelen :
 • pathogenen kunnen zich niet meer nestelen en ontwikkelen in de biofilm
 • medicatie en additieven kunnen niet meer door de biofilm weerhouden worden.  Biofilm in de leiding kan ook medicatie ophouden en terug vrijgeven in de retentieperiode
 • groei van biofilm wordt vaak bevorderd door de aanwezigheid van suikers in medicatie die een ideale voedingsbodem voor microbes vormen.
 • geen verstopte drinknippels

 

Aquacultuur  :

• Diox Forte is zeer effectief tegen virusen, bacteriën, schimmels, algen en protozoa. (minder antibiotic is nodig)

 • Snelle werking : een beperkte contacttijd is voldoende om een hoge effectiviteit te hebben.
 • Krachtig : een residuele concentratie van 0.1-0.5 mg/L is reeds voldoende om een breed spectrum aan schadelijke bacteriën en micro-organismen af te doden.
 • Diox Forte is niet kankerverwekkend, laat geen residu’s na en creëert geen schadelijke bijproducten.
 • Diox Forte is effectief in een breed pH bereik (4-10).  Er zijn geen bijkomende chemicaliën nodig voor pH correctie.
 • Diox Forte is een selectieve biocide.  Het valt eerst de micro-organismen aan alvorens te reageren met andere organische  componenten
 • Diox Forte is zeer effectief in het bestrijden en voorkomen van biofilm.
 • Zuivere chloordioxide is niet corrosief en beschadigt de leidingen en tanks niet.
 • Gedesinfecteerd inkomend water verzekert pathogeen-vrije bassins
 • Gedesinfecteerd uitgaand water vrijwaart het milieu van pathogenen.

 

 

 

INDUSTRIE

Bedrijven hebben vaak grote hoeveelheden water nodig.  Ze kunnen gebruik maken van stadswater, boorputwater, hemelwater en effluent van de waterzuivering.  Al deze stromen hebben (in meer of mindere) mate nood aan continue desinfectie om te kunnen aangewend worden als proceswater of reinigingswater.  De toepassingen variëren van toevoegen dmv een eenvoudige doseerpomp tot een volledige geautomatiseerde en door inline sensoren gestuurde installatie.  In beide gevallen kan er optioneel gekozen worden voor automatisch opvolging van de grondstoffen door onze e-surveillance module

 

Diox Forte wordt ook aangewend als laatste stap in CIP’s om de leidingen te desinfecteren.  Het is veel vriendelijker
(minder corrosief) naar materialen toe dan andere ontsmettingsmiddelen met bovendien een verhoogde kracht en effectiviteit.

 

 

LEGIONELLA

Diox Forte is het meest geschikte middel om Legionella aan te pakken of te voorkomen.

Doordat chloordioxide een gas is, heeft het de eigenschap gemakkelijk biofilm te penetreren en van binnenuit te vernietigen.  
De strijd tegen de Legionella bacterie is immers een strijd tegen biofilm.  Biofilm biedt de Legionella bacterie een beschermend milieu om te overleven en te groeien.

 

Er zijn twee mogelijke aanpakken :

 

 

PREVENTIEVE DESINFECTIE :

 

Door preventief het water te desinfecteren wordt alle microbiologie in de kiem gesmoord en aangroei van biofilm vermeden.  Deze aanpak vermijdt veel problemen in de opvolging van het legionellabeheersplan met minder analyses, lagere stookkosten en minder administratie als gevolg.

 

 

AD HOC ONTSMETTING :

 

Diox Forte wordt met succes ingezet als ad hoc ontsmettingsmiddel in leidingen met een persistente legionella problematiek.  Na behandeling met Diox Forte, zijn de leidingen 100 %  gedesinfecteerd en vrij van legionella bacteriën.  Bovendien is Diox Forte zeer zacht voor de leidingen en creëert het geen chloorverbindingen.

 

Voorstelling over de noodzaak en voordelen van preventieve desinfectie

 

 

 

GEMEENSCHAP

 

DESINFECTIE DRINKWATER

 

Drinkwaterproductie bestaat uit een aantal stappen waaronder coagulatie, flocculatie, sedimentatie, filtratie en desinfectie.  Desinfectie is nodig om de resterende pathogenen af te doden. Daarnaast moet desinfectie verzekeren dat in de drinkwaterdistributie geen groei van nieuwe micro-organismen plaatsvindt. In het waternet waaronder opslagtanks, leidingen en kleppen, wordt bovendien een biofilm opgebouwd die een ware broeihaard van pathogenen is en kan zorgen voor microbiële corrosie. Diox Forte biedt een erg efficiënte en gemakkelijke manier om het water te behandelen en micro-organismen in het water en in het watersysteem uit te schakelen.

 

 

 

 

DESINFECTIE ZWEMBADEN

 

Gangbare chloor of hypochloriet desinfectie kent enkele nadelen zoals het onvermogen van het verwijderen van biofims, vorming van kankerverwerkkende nevenproducten (Trihalomethanen, AOX, mutagen X, HAA’s, chloriet, ...), vorming van irriterende chloramines, ... . Daarnaast wordt chloor en hypochloriet desinfectie gekenmerkt door de typische ‘zwembadgeur’ en kunnen dergelijke desinfecties haarverkleuring van de badgasten tot gevolg hebben. Bij een sterke groei van micro-organismen wordt een slijmerige laag gevormd opgebouwd uit organische en anorganische bestanddelen. Deze slijmerige laag (biofilm) biedt een uitstekende bescherming voor micro-organismen en dus voor de pathogenen zodat deze verder kunnen aangroeien met mogelijke besmettingsrisico’s tot gevolg.  Diox Forte biedt u een erg efficiënte en gemakkelijke manier om het water te behandelen, biofilm te verwijderen en biofilmvorming te voorkomen en micro-organismen in het water en in het waternet uit te schakelen.